Andrzej Marian Bartczak – Strawa, Obraz, Archetypiczne naczynie, Cudzysłów

J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak
Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP prof. dr hab. Zdzisław Olejniczak mają zaszczyt zaprosić na wystawę

Andrzej Marian Bartczak – Strawa, Obraz, Archetypiczne naczynie, Cudzysłów

Finisaż wystawy odbędzie się 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Galerii Kobro
(I piętro, budynek główny ASP w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121).
Wystawa czynna będzie w dniach 2–20 kwietnia 2015 roku.
Galeria czynna: pn. – pt. w godz. 10.30 – 14.00

Wystawa w ramach obchodów 70. rocznicy powstania Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

***

strawa-plakat

„Ogień pochłonie wszystko” – papier i zamalowane płótno to łatwe jego ofiary. Spisane na nich artystyczne „credo”, obrazy i wiersze pozostaną jednak we wrażliwej pamięci i czułym sercu. Starannie przechowywane przeze mnie i cytowane tutaj fragmentarycznie teksty studentów i dyplomantów pochodzą z pierwszych lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, obejmując dziesięciolecia, aż do chwili obecnej.

Nie wszystkie ocalały, sporo zaginęło, niektórzy prawdopodobnie z różnych przyczyn ich nie napisali. Są wśród nich teksty późniejszych i obecnych nauczycieli akademickich, wykładowców, artystów i profesorów. Ze wzruszeniem wspominam nieobecnych.

Spośród wielu, które pozostały dokonałem wyboru expressis verbis, znaczących fragmentów, często nie datowanych, nie bacząc na stopień, kierunek i charakter studiów – wszystkie jakimi dysponuję (obok innych materiałów) są eksponowane na wystawie.

W mojej ponad 40 lat liczącej pracy dydaktycznej nauczyciela rysunku, grafiki warsztatowej i malarstwa, nie odstąpiłem od zwyczaju konieczności werbalizowania swoich przemyśleń, nadając jej charakter intelektualnego wysiłku i próby twórczego samookreślania. Kontynuuję w ten sposób ideę dydaktyczną Profesora Stanisława Fijałkowskiego, którego w swoim czasie, w pierwszych latach funkcjonowania Wydziału Grafiki miałem zaszczyt być asystentem w pracowni graficznej. Są one wiarygodnym i często wzruszającym świadectwem dynamizmu i bogactwa myśli, są deklaracją zamiarów twórczych; mają charakter in statu nascendi, ewoluują podążając za bogactwem doświadczenia i upływającego czasu. Dyplomy studenckie wyglądają w wielu przypadkach inaczej niż deklarowany parę lat wcześniej, a cytowany tutaj zarys konceptu.

Zestawienie kserokopii fragmentów tekstów z ceramicznymi, bardziej opornymi na działanie niszczycielskiej siły ognia, na co wskazuje archeologia wraz z archeografią, kolistymi obiektami, żeby nie powiedzieć, z porcelanowymi talerzami, w symbolicznym przesłaniu stanowi materię prezentacji w Galerii Kobro i wydawnictwa; jest owym naczyniem wspólnej, tytułowej, surrealizującej i dadametabolistycznej „Strawy”.

Wpisuje się ta, poniekąd werbalno – wizualna inscenizacja w dyskurs o względnej trwałości i nietrwałości przedmiotów sztuki.

Scenerię wystawy, osobliwego theatrum dopełniają moje malarskie obrazy, wiersze i inne obiekty sprzed niedawnego czasu; dokumentujący charakter towarzyszącego wydawnictwa ma istotne znaczenie. Jest skromną próbą ukazania problemu zobowiązującego etosu zawodu nauczyciela w Akademii Sztuk Pięknych, próbą wejścia w przestrzeń umiłowania twórczości i kultury, wzajemnego szacunku i lojalności wobec pracy młodych artystów, kształtującej się dopiero Ich tożsamości – w serdecznym, pełnym zaufania intelektualnym i artystycznym dialogu.

podpis

***

prof. Andrzej Marian Bartczak - urodzony 8 marca 1945 roku w Kutnie. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1963-1969, na Wydziale Tkaniny. Studia malarskie u profesorów Stanisława Byrskiego i Stanisława Fijałkowskiego. Dyplom z wyróżnieniem w 1969 roku. W 1971 roku podjął pracę pedagogiczną i artystyczną w macierzystej uczelni jako asystent prof. Stanisława Fijałkowskiego na Wydziale Grafiki w Pracowni Technik Drzeworytniczych. Przewód kwalifikacyjny I stopnia (dr) w 1975. Adiunkt 1975-1982, przewód kwalifikacyjny II stopnia (dr hab.) w 1982. Docent w latach 1982-1992. Profesor tytularny od 1992, tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1994 r. W latach 1974-2010 kierownik Pracowni Technik Drzeworytniczych, którą następnie przekształcił w Pracownię Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej. W latach 1984-2008 kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. Od roku 2010 Kierownik Pracowni Malarstwa I (Otwarta księga). Promotor w przewodach doktorskich, recenzent w postępowaniach habilitacyjnych i o nadanie tytułu naukowego profesora, promotor ponad 250 dyplomów, głównie magisterskich. W latach 1998-2010 profesor zwyczajny w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Artystycznym. W latach 2002-2005 Kierownik Zakładu Wychowania Estetycznego na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (filia w Piotrkowie Trybunalskim – obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego).

strawa-zaproszenie

Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, ceramiki, sztuki przedmiotu, książki artystycznej i poezji. W latach 1975-2015 około 5000 książkowych realizacji. Od 2002 roku realizuje koncepcję Porcelanowej Biblioteki.

W dorobku wystawienniczym ok. 200 wystaw indywidualnych, pokazów i prezentacji w Polsce, Europie i USA. W latach 1969-2015 udział w ponad 400 wystawach zbiorowych, krajowych, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą. Laureat ponad 50 nagród, wyróżnień i medali za twórczość i wybitne osiągnięcia w szkolnictwie wyższym, m. in. trzy nagrody Ministra Kultury i Sztuki: 1997 (III st.), 1985 (II st.), 1991 nagroda indywidualna, Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2010. Pracew zbiorach wielu muzeów i bibliotek polskich i zagranicznych i w kolekcjach prywatnych w kraju i na całym świecie.

footer-sponsors