Szanowni Państwo,

możliwość piastowania zaszczytnego stanowiska Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w roku obchodów jej 70-lecia jest dla mnie wielką satysfakcją, a zarazem ogromnym wyzwaniem.

Tę godną rocznicę będziemy celebrować przez cały rok 2015, by uhonorować wielu wybitnych profesorów, ich utalentowanych studentów i absolwentów Akademii. Pragniemy po raz kolejny odświeżyć pamięć na temat szkoły, uświadomić wagę jej powołania i rolę, jaką pełniła i pełni do dnia dzisiejszego jako miejsce nie tylko edukacji artystycznej i projektowej, ale także ośrodek kulturotwórczy o ogromnej sile oddziaływania na społeczność naszego miasta, regionu i kraju.

rektorUczelnia rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 października 1945 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, a jej pierwszą siedzibą został obiekt przy ul. Narutowicza 77, a od 1976 roku architektoniczne dzieło Bolesława Kardaszewskiego – budynek przy ul. Wojska Polskiego 121.  Dzisiaj Akademia Sztuk Pięknych, nosząca to dumne imię od 1996 roku, jest nowoczesną uczelnią kształcącą każdego roku blisko 1200 studentów na 5 wydziałach, na studiach licencjackich , magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Naszą domeną jest moda, design i multimedia, osiągamy też znakomite rezultaty dydaktyczne w przygotowaniu młodych artystów we wszystkich obszarach sztuk pięknych.

Studentom służy dynamicznie rozwijająca się infrastruktura, nowe obiekty dedykowane doskonałym efektom kształcenia powiązanym z wciąż rosnącymi oczekiwaniami rynku pracy. Od 2013 roku cieszymy się z posiadania Centrum Promocji Mody, Centrum Nauki i Sztuki oraz zabytkowego budynku na historycznym, rdzennie łódzkim Księżym Młynie, przyszłej siedziby Akademickiego Centrum Designu. Posiadamy także obiekt przy ul. Franciszkańskiej oraz własny dom studenta, a w planach są kolejne inwestycje.

Programy dydaktyczne realizowane w pracowniach pozwalają studentom rozwijać się w poszanowaniu tradycji i wartości wniesionych przez Władysława Strzemińskiego, naszego patrona, zarazem jednak korzystać z dobrodziejstwa nowych technologii i śmiało wkraczać w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Nasi absolwenci są naszą wielką dumą, a ich samodzielność i rozwijające się kariery zawodowe  mobilizują nas – władze, kadrę dydaktyczną i sztab administracyjny – do wytężonej pracy na rzecz rozwoju Akademii.

Od niedawna z przyjemnością gościmy na zajęciach plastycznych i tych najmłodszych artystów – dzieci, i tych nieco starszych – kreatywnych seniorów, których łączy z nami pasja i miłość do sztuki. Latem do Akademii przyjeżdżają dziesiątki artystów i miłośników sztuki z całego świata, by podczas Letnich Kursów PATA doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie grafiki i tkaniny artystycznej.

Z satysfakcją odnotowuję fakt szerokiego zaangażowania się w obchody rocznicowe wielu starszych i młodszych pracowników dydaktycznych, studentów i pracowników wspierających funkcjonowanie uczelni. Efektem ich pracy będzie wiele ważnych wydarzeń, wystaw, konferencji, towarzyszących im wydawnictw, spotkań z wybitnymi artystami. Przez te 70 lat mury szkoły opuściło ponad 6000 absolwentów.

Drodzy Państwo, liczymy na Waszą obecność. Głęboko wierzę, że zaplanowany na wiosnę zjazd absolwentów stanie się rodzinnym spotkaniem pełnym refleksji, wspomnień i wzruszeń.

Wszystkich Państwa, pedagogów, studentów, absolwentów, pracowników administracyjnych, sympatyków i przyjaciół naszej Akademii serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem i wspólnych obchodów 70. rocznicy urodzin Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak
Rektor

footer-sponsors