Archiwum

Obchodzone w tym roku 70-lecie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, stało się przyczynkiem do powstania strony internetowej i upublicznienia części historycznych materiałów, które na co dzień gromadzone są przez Archiwa ASP. Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Grzegorza Bojanowskiego, który przez wiele lat dokumentował życie jakie toczyło się w Akademii. Kolekcja składa się ze zdjęć wybranych przez studentów* współpracujących z kołem naukowym fotografów, działającym na Wydziale Sztuk Wizualnych. Materiały te, zostały wybrane zgodnie z ich preferencjami, a więc nie mają charakteru totalnego.

Upublicznienie zbiorów miało na celu odświeżenie pamięci o Akademii i o tych, którzy przyczynili się do jej powstania. Zobaczymy więc różne generacje i osobowości, które jednoznacznie kojarzone są z uczelnią m.in. Władysława Strzemińskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Antoniego Starczewskiego czy Stefana Krygiera.

*)

ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO ASP FOTO
footer-sponsors