"Fundament"

Galeria KOBRO - ASP w Łodzi / Wernisaż: 22.10.2015 r. godz. 13:00 / Czas trwania: 22.10-05.11.2015 r.

plakat-fundamentWystawa jest wspomnieniem o zmarłych profesorach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

W formie audio-wizualnej instalacji przypomniane zostaną postawy artystyczno-dydaktyczne z okresu 70 lat historii Uczelni. W wystawie zostały wykorzystane archiwalia pozyskane i zebrane z rozproszonych zasobów łódzkich muzeów i instytucji kultury, Polskiego Radia i Telewizji oraz od osób prywatnych. Uwaga autorów projektu skupiła się na dotarciu do archiwów w jak największym stopniu uwzględniające osobisty aspekt prezentowanych postaci – rękopisy oraz autorskie teksty drukowane, nagrania dźwiękowe, dokumentacja fotograficzna, rejestracja filmowa i wideo. W murach Uczelni zabrzmią ponownie głosy wielu dawnych profesorów, zobaczymy znów ich twarze, wspomnimy ich słowa. Nie jest to pełne kompendium wiedzy o wspominanych artystach a jedynie okazja do symbolicznego spotkania, a także zachęta do dalszego poszukiwania wiedzy o tych niezwykłych postaciach, które na przestrzeni wielu lat tworzyły obecną Akademię Sztuk Pięknych.

Wystawie towarzyszy prezentacja wydawnictw w przestrzeni biblioteki ASP. Są to katalogi z wystaw oraz albumy zawierające przykłady twórczości wspominanych osób.

Autorami i kuratorami wystawy są dr Magdalena Soboń i dr Artur Chrzanowski.

Wystawa „Fundament” organizowana jest w ramach pracy badawczej finansowanej ze środków MNiSW.

logo-mnisw

footer-sponsors