Roma Hałat 1937 – 2012

strawa-plakat

J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak
oraz Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi Elżbieta Fuchs
mają zaszczyt zaprosić na wystawę retrospektywną

Roma Hałat 1937 – 2012

Wernisaż wystawy odbędzie się 18 września 2015 roku (piątek) o godz. 18.00
w Ośrodku Propagandy Sztuki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi (Park im. H. Sienkiewicza).

Wystawa czynna będzie od 4 września do 11 października 2015 roku.
Galeria czynna: wtorek – piątek 11:00 – 18:00; sobota, niedziela 11:00 – 17:00;

Wystawa w ramach obchodów 70. rocznicy powstania Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

***

prof. Romana (Roma) Hałat – urodziła się w 3 stycznia 1937 roku w Bydgoszczy.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi rozpoczęła w 1955 roku: malarstwo pod kierunkiem Stefana Wegnera oraz projektowanie pod kierunkiem Teresy Tyszkiewiczowej. W latach1959 – 1963 należała do grupy „Nowa Linia”, skupiającej poetów, pisarzy i młodych malarzy. Dyplom łódzkiej PWSSP otrzymała w 1961 roku. Następnie od października 1962 roku została asystentką prof. Teresy Tyszkiewiczowej w Pracowni Projektowania Druku na Tkaninie macierzystej uczelni, a rok później podjęła asystenturę w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Stefana Wegnera. Od 1972 roku prowadziła Pracownię Malarstwa w Studium Kształcenia Podstawowego PWSSP w Łodzi, a następnie w 1978 roku objęła Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W 1983 roku uzyskała stanowisko docenta. Od 1988 roku prowadziła Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wychowania Plastycznego (obecnie Wydział Sztuk Wizualnych) w PWSSP w Łodzi.M

W 1993 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Związana była z łódzką uczelnią pracą dydaktyczną przez 45 lat, aktywnie uczestnicząc w życiu Akademii. W latach 1993 – 1996 pełniła funkcję dziekana Wydziału Edukacji Wizualnej. Była twórcą autorskiego programu kształcenia w zakresie malarstwa i rysunku. Kilkukrotnie została uhonorowana nagrodami rektorskimi, a także Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne oraz Honorową Odznaką Gloria Artis.

Od początków działalności artystycznej pozostawała wierna malarstwu i rysunkowi. Regularnie prezentowała swoje prace na wystawach w kraju i za granicą. Twórczość prof. Romany Hałat spotkała się z uznaniem krytyki i odbiorców. Zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach sztuki.

halat-romana

Od 1985 roku współpracowała z Galerią 86 w Łodzi. W tym czasie rozpoczęła również pracę nad cyklem „Triady”: Każda praca składa się z trzech stron, warstw ułożonych jedna na drugiej. Jest początek, środek i koniec. Tworzy się triada. Wycinane rytmy to otwarcie, poprzez które ujawniają się fragmenty drugiej i trzeciej strony. Przypadek decyduje o tym, co się nam objawi. Warstwy wewnętrzne TRIAD są zawsze ukryte, są tajemnicą jak u człowieka. – mówiła o pracach prof. Hałat.

Triady są pracami z pogranicza rysunku i malarstwa. W 1989 roku Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi (obecnie Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) zorganizowało indywidualną wystawę tych prac. Indywidualny pokaz „Triad” odbył się również na międzynarodowych targach sztuki Inter Art w Poznaniu.

Działalność artystyczna prof. Hałat była nierozerwalnie związana z pracą dydaktyczną. Umiejętnie kształtowała w studentach potrzebę własnego rozwoju i indywidualnych poszukiwań twórczych, wspierała radą i opieką artystyczną.

Zmarła 27 maja 2012 roku w Łodzi.


W 1985 roku Roma Hałat rozpoczęła nowy cykl noszący wspólny tytuł Triady. W tych pracach podjęła próbę zespolenia w jedno dzieło swojej wielowątkowej twórczości. (…) Punktem wyjścia były wspominane już Rytmy pomyślności. Sama mówiła o Triadach w ten sposób: „Każda praca składa się z trzech stron, warstw ułożonych jedna na drugiej, jest początek, środek i koniec. Tworzy się triada. Wycinane rytmy to otwarcie, poprzez które ujawniają się fragmenty drugiej i trzeciej strony. Przypadek decyduje o tym, co się nam objawi. Warstwy wewnętrzne Triad są zawsze ukryte. Są tajemnicą – jak u człowieka.” (…) całość kompozycji poszczególnych prac w większości ujęta jest w formę kolumny tekstu. Tworzy się księga, co nie jest jedynie zabiegiem formalnym. Ma swoje głębokie znaczenie w kontekście kulturowym. Poszczególne natomiast warstwy Triad, to właśnie jej notatki pisane wspak, Rytmy pomyślności i Życie cienia, a te „wycinane rytmy” w pierwszym arkuszu, to koliste półotwory, których nieodcięte elementy odchylone są zawsze w lewo, tworząc relief. (…)
Triady stały się swoistą summą jej poszukiwań twórczych. Udało jej się odnaleźć niekonwencjonalną formułę dla swoich działań, stworzyć różnorodny język form, pozwalających na realizację potrzeby malarstwa, rysunku, słowa, a jednocześnie umiejscawiającą swoją pracę w ciągłości kontekstu kulturowego człowieka…

(Janusz K. Głowacki, fragmenty tekstu do katalogu wystawy)

zaproszenie

footer-sponsors