Ryszard Hunger. Malarstwo.
Wystawa retrospektywna 1965-2015.

zaproszenie-1J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak
oraz Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi Elżbieta Fuchs
mają zaszczyt zaprosić na wystawę

Ryszard Hunger. Malarstwo.
Wystawa retrospektywna 1965-2015.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 18.00
w Ośrodku Propagandy Sztuki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi (Park im. H. Sienkiewicza).

Wystawa czynna będzie do 17 stycznia 2016 roku.
Galeria czynna: wtorek – piątek 11:00 – 18:00; sobota, niedziela 11:00 – 17:00.

***

Wystawa w ramach obchodów 70. rocznicy powstania
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Na wystawie będzie pokazywany film Leszka Orlewicza
– „Kolory muzyką malowane” poświęcony jubilatowi.

 

Mecenas wystawy:

logo-pko

zaproszenie-1„Retrospektywna wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej Profesora Ryszarda Hungera zbiega się jednocześnie z obchodami 70-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, której Profesor był Rektorem w latach 1987-1993. Ekspozycja jest wyprawą w świat Jego malarstwa: od początkowych miękkich form do świata koloru połączonego z surowymi, zgeometryzowanymi kształtami. (…) Ekspozycja w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi – Ośrodku Propagandy Sztuki obejmuje 79 płócien, na które składają się obrazy z całej bogatej twórczości artysty, począwszy od prac uwzględniających tradycję informelu, malarstwa gestu i pop-artu, poprzez koncepcję okna, będącą wynikiem poszukiwania takiego rozwiązania kompozycyjnego, które dawałoby możliwość dzielenia i łączenia jednocześnie dwóch przestrzeni w jednym obrazie: świata realnego i świata wyimaginowanego. Koncepcja „obrazu jako okna” w rozumieniu renesansowego artysty, architekta i teoretyka Leona Battisty Albertiego, w przypadku twórczości Hungera, ma szerszy kontekst, ukazuje bowiem nie tylko widok za oknem, ale także przestrzeń i wszystko co znajduje się przed nim. Najwcześniejsze prace prezentowane na wystawie pochodzą z roku 1972 roku, z czasu, który jak sam Profesor określa „był próbą przeciwstawienia się programowi realizowanemu w szkolnej pracowni”. To co charakterystyczne dla nich to większy format, silny dynamizm, mocny kolor, przeciwstawianie się dotychczasowym zasadom porządkowania. Prace z późniejszego okresu ujęte zostały w cykle zatytułowane: Okno (1973-1983), Koniec drogi (1987-1989), Miejsca pamięci (1987-1990), Obraz oraz Imago. Z bieżącego roku pochodzi pięć obrazów: MetamorfozyDzień i Noc oraz Tryptyk 1, 2 i 3. (…)

Na wystawie prezentowane będą także cykle: Obraz, składający się z kilkunastu dzieł, tworzonych na przestrzeni ponad dziesięciu lat, począwszy od 1990 roku aż do roku 2003 oraz Imago, rozpoczęty w 2006 roku i w dalszym ciągu kontynuowany, obejmujący serie obrazów o charakterze konkretystycznym, przedstawiających geometryczne kształty w złożonych układach. Dobór kolorów, kształt figur ma na celu wywołanie wrażenia ruchu i rytmu. Prace z tego ostatniego cyklu wolne są od jakichkolwiek wyobrażeniowych skojarzeń.

Adriana Michalska, fragmenty wstępu do katalogu wystawy

***

prof. Ryszard Hunger – urodził się w 1940 roku w Łodzi. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Mariana Jaeschke. Dyplom uzyskał w 1965 roku. Od 1966 roku związany z macierzystą Uczelnią. Od 1990 roku profesor tytularny, prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pełnił również funkcje Dziekana, Prorektora, a w latach 1987-1993 Rektora PWSSP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Obecnie emerytowany pedagog Uczelni.
W 2015 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości.
Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki.

Kuratorzy wystawy: Adriana Michalska, Władysław Jagiełło

Serdecznie zapraszamy!

hungerPlakat

footer-sponsors