PIĘKNO I BRZYDOTA

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI

 

INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT ARTYSTYCZNO-HUMANISTYCZNY
„PIĘKNO I BRZYDOTA”
maj - czerwiec 2015

 

Wydarzenie w cyklu festiwalu „Labirynt Znaków 2015. Umberto Eco w UŁ”

 

Honorowy Patronat nad projektem objęli:
JE Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce
Pani Prezydent Miasta Łodzi
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

Współpatronaty:
Istituto Italiano di Cultura di Varsavia
Biblioteka Uniwersytecka UŁ
JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi

 

Patronat medialny:
TVP Łódź
Radio Łódź
Tygodnik Powszechny
Gazzetta Italia

 

Projekt realizowany jest przez studentów Pracowni Ubioru dr hab. Sylwii Romeckiej–Dymek na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi, we współpracy ze studentami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Muzycznej w Łodzi.

dr hab. Sylwia Romecka-Dymek – kierownik projektu i koordynator ze strony ASP Łódź
prof. UŁ, dr hab. Artur Gałkowski – koordynator ze strony UŁ
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos – koordynator ze strony AM Łódź
mgr Adrianna Grudzińska-Pham – kurator wystawy PIĘKNO I BRZYDOTA

 

 

„Wartość estetyczna dzieła jest tym większa, im bogatsze są możliwości jego interpretacji,
im różnorodniejsze budzi ono reakcje, im więcej aspektów ukazuje odbiorcy nie tracąc zarazem własnej tożsamości”.

Umberto Eco

 

 

plakat-umberto Program Informacje oraz formularz zgłoszeniowy Linki:
www.70lat.uni.lodz.pl
www.facebook.com/ItaliAMO
www.iicvarsavia.esteri.it
www.amuz.lodz.pl
PIĘKNO I BRZYDOTA angażuje do współpracy 3 łódzkie uczelnie - Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - w celu realizacji wspólnego, spójnego projektu, o rozbudowanym wymiarze, zróżnicowanych formach aktywności oraz przekazu udostępnionego także szerszej publiczności. Realizowane działania podejmowane w ramach projektu mają za zadanie integrować różne środowiska akademickie, a także społecznościowe. Celem projektu jest współpraca interdyscyplinarna studentów uczelni artystycznych i humanistycznej. Studenci ASP w Łodzi, UŁ i AM w Łodzi realizują w kilkuosobowych grupach wspólny projekt. W efekcie tej współpracy powstaną modele ubiorów (studenci ASP), ich słowna interpretacja (studenci UŁ), a także muzyczna oprawa (studenci AM).

Projekt PIĘKNO I BRZYDOTA zachęca studentów różnych specjalności do poszukiwania płaszczyzn porozumienia w zakresie odrębnych dyscyplin – artystycznej i humanistycznej, wzajemnych eksplikacji znaczeń, stwarza także możliwość do kreowania słownictwa oraz poszerzania i budowania własnej bazy językowej w zakresie wyselekcjonowanych specjalizacji. Forma tej współpracy pozwoli osiągnąć kolejny cel, a mianowicie - różne sposoby komunikacji, różne formy przekazów werbalnych i niewerbalnych, w zakresie przestrzeni artystyczno-humanistycznej.

 

PIĘKNO I BRZYDOTA
- program projektu

 

17.05.2015 – godz. 16.00, Galeria ASP, ul. Piotrkowska 68 w Łodzi – wernisaż interdyscyplinarnego projektu artystyczno-humanistycznego PIĘKNO i BRZYDOTA. Prezentacja projektów studentów pracowni projektowania ubioru dr hab. Sylwii Romeckiej-Dymek we współudziale studentów Wydziału Filologicznego UŁ oraz Akademii Muzycznej w Łodzi (prezentacja słowno – wizualno – muzyczna).

26.05.2015 – godz. 13.00 – Centrum Promocji Mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – pokaz kolekcji ubiorów PIĘKNO i BRZYDOTA, zrealizowanych przez studentów ASP w Łodzi w ramach projektu PiB (ASP w Łodzi – UŁ – AM w Łodzi)

5-7.06.2015 – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Akademia Muzyczna w Łodzi - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo–Warsztatowa „Piękno i brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym” – program Konferencj:

 • 5.06.2015 , godz. 18.00 – koncert inauguracyjny - Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, ul Żubardzka 2A
 • 6 – 7.06.2015 – sesje naukowe i warsztaty – Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi, Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ, AM w Łodzi
 • 7.06.2015 godz. 16.00 – finisaż wystawy PIĘKNO I BRZYDOTA – Galeria ASP przy ul. Piotrkowskiej 68

Organizatorzy: Wydział Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi, Akademia Muzyczna w Łodzi, Wydział Filologiczny UŁ, Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ

 

 

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA
„PIĘKNO I BRZYDOTA W UJĘCIU HUMANISTYCZNYM I ARTYSTYCZNYM” ŁÓDŹ,
5-7 czerwca 2015
Wydarzenie w cyklu festiwalu „Labirynt Znaków 2015. Umberto Eco w UŁ”
www.labiryntznakow.uni.lodz.pl

 

Organizatorzy:
Wydział Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Akademia Muzyczna w Łodzi
Wydział Filologiczny UŁ
Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ

Patronat honorowy:
Ambasador Włoch w Polsce
JM Rektor ASP w Łodzi
JM Rektor UŁ
JM Rektor AM w Łodzi

Sekcje:

 1. Teoretyczna
 2. Humanistyczna
 3. Artystyczna

Problematyka:
Piękno i brzydota jako zjawiska natury, cywilizacji i kultury skłaniają do refleksji w przestrzeni odniesień historycznych, estetycznych, filozoficznych, społecznych, a wreszcie artystycznych i ogólnie humanistycznych. Trudno o ustalenie jednoznacznej definicji tych pojęć, zwłaszcza wobec współczesnego postrzegania rzeczywistości i składających się na nią elementów. Piękno i brzydotę raczej się wyczuwa niż rozumie. Wydaje się, że w odbiorze i ocenie tego, co jawi nam się jako „piękne” lub „brzydkie” uczestniczy przede wszystkim intuicja, zmysły, subiektywne widzenie świata. Ważny jest jednak w tym procesie również intelekt i narzędzia, którymi posługuje się umysł, a zatem wiedza, nabyte kompetencje i umiejętności. Perspektywa emocjonalno-intelektualna pozwala na pełne ujęcie danego obiektu w kategoriach, które powszechnie lub indywidualnie uznaje się za wykładniki piękna i brzydoty, dwóch kontrastujących, ale zarazem uzupełniających się przestrzeni. W jednej i drugiej malowany jest w sposób naturalny świat, odtwarzane jego składniki, wytwarzane dzieła sztuki, przedmioty szeroko pojętej użyteczności, architektury, muzyki, przemysłu itd. Konferencja ma za cel przedstawienie możliwych punktów widzenia dotyczących obydwu zjawisk, ich ilustracji i analizy w kontekście teoretycznym, praktycznym, humanistycznym i artystycznym.

Zakresy dyscyplinarne:
filologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, socjologia, filozofia, dziennikarstwo, medioznawstwo, sztuka, wzornictwo, kultura mody, muzyka, muzykologia, historia sztuki, estetyka.

Tematyka:

 • zagadnienia historii sztuki i estetyki
 • aktualia kultury mody
 • aktualia kultury muzycznej
 • aktualia popkultury
 • aktualia kultury wysokiej
 • postrzeganie zmysłowe i intelektualne piękna i brzydoty
 • odniesienia do teorii piękna i brzydoty według Umberta Eco
  i innych teoretyków estetyki
 • piękno i brzydota w sztuce, modzie, designie i muzyce
 • piękno i brzydota w literaturze, myśli filozoficznej
 • piękno i brzydota w zjawiskach społecznych
 • piękno i brzydota w zjawiskach natury
 • ramy definicyjne piękna i brzydoty
 • metodologie interpretacyjne w pojmowaniu i postrzeganiu piękna i brzydoty
 • formy wypowiedzi artystycznej
 • massmedia a piękno i brzydota
 • ikony piękna
 • symbole brzydoty
 • względność pojęć piękna i brzydoty
 • piękno i brzydota a komercjalizacja
 • sine qua non piękna i brzydoty

Formy wypowiedzi i prezentacji:

 • referat
 • prezentacja multimedialna
 • poster (ekspozycja)
 • omówienie posteru
 • prezentacja modelu/projektu
 • prezentacja procesu twórczego w opracowaniu modelu/projektu (studenci)
 • dokument filmowy
 • utwór muzyczny (prezentacja)
 • omówienie utworu muzycznego

Komitet organizacyjny:

 • kierownictwo konferencji:
  • dr hab. Sylwia Romecka-Dymek (ASP Łódź),
  • prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski (UŁ),
  • prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pietrych (UŁ),
  • prof. dr hab. Beata Zawadzka – Kłos (AM Łódź)
 • sekretarze :
  • mgr Adrianna Grudzińska-Pham (ASP Łódź),
  • dr Monika Kopytowska (UŁ),
  • dr Tamara Roszak (UŁ),
  • dr Michał Lachman (UŁ)

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Irmina Aksamitowska-Szadkowska (ASP w Łodzi)
 • prof. UŁ dr hab. Jadwiga Czerwińska (UŁ)
 • prof.ASP dr hab. Zbigniew Dudek (ASP w Łodzi)
 • prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski (UŁ)
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski (AM w Łodzi)
 • dr Monika Kopytowska (UŁ)
 • prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa (UAM o/w Kaliszu)
 • dr Michał Lachman (UŁ)
 • prof. UŁ dr hab. Krystyna Pietrych (UŁ)
 • dr hab. Sylwia Romecka-Dymek (ASP w Łodzi)
 • prof.ASP dr hab. Dorota Sak (ASP Łódź)
 • prof. AM dr hab. Jacek Szerszenowicz (AM w Łodzi)
 • prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (UŁ)
 • dr Aleksandra Wereszka (PŁ)
 • prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak (AM w Łodzi)
 • prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos (AM w Łodzi)

Kalendarz:
marzec/kwiecień 2015 – call for papers
do 10.05.2015 – zgłoszenia
do 15.05.2015 – ogłoszenie listy uczestników
do 20.05.2015 – ogłoszenie programu konferencji
05.06.2015 – koncert inauguracyjny
06-07.06.2015 – konferencja
07.06.2015 – finisaż wystawy PIĘKNO I BRZYDOTA
do 30.09.2015 – składanie tekstów i dokumentów do publikacji

Uczestnicy:
Konferencja organizowana jest z myślą o udziale ekspertów (naukowców, teoretyków, wykładowców, specjalistów w danej dyscyplinie), praktyków (projektantów, dziennikarzy, twórców), studentów i doktorantów uczelni artystycznych i uniwersytetów.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy nie wnoszą opłaty konferencyjnej. Przyjeżdżają do Łodzi na własny koszt i we własnym zakresie organizują pobyt i wyżywienie na czas konferencji.

Zgłoszenia udziału w konferencji:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji składają formularz zgłoszeniowy (załącznik – plik „word”) drogą mailową na adres: konferencja.pib@gmail.com

Dodatkowe informacje:
Organizatorzy przewidują wydanie akt pokonferencyjnych w formie monografii i albumów.

Kontakt:
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
tel.: +42-254.75.02
e-mail: konferencja.pib@gmail.com
www.asp.lodz.pl; www.uni.lodz.pl; www.amuz.lodz.pl

footer-sponsors